Cronfa Arloesi Actif

PAWB YNG NGOGLEDD CYMRU YN FWY ACTIF, GAN FYW BYWYDAU IACHACH A HAPUSACH

Nid yw 36% o blant a phobl ifanc yng ngogledd Cymru yn gwneud unrhyw weithgaredd rheolaidd!

Rydym yn anelu i newid hyn? – ydych chi’n gêm?

Posibilrwydd o fod yn Actif i bawb

Dyw bod yn actif ddim yn golygu “bod y gorau” neu’n gystadleuol. Mae’n ymwneud â rhoi’r hyn y mae eich corff a’ch meddwl ei angen i ffynnu. Gall gynnwys cerdded gyda ffrindiau, trio rhywbeth newydd, neu gael llawer o hwyl gydag eraill, mae bod yn actif, hapus ac iach i bawb.

Cefnogi clybiau a grwpiau

CYD WEITHIO

Mae’r syniadau gorau yn aml yn cael eu troi’n realiti gan y timau/partneriaethau gorau. Dyna pam mae Actif Gogledd Cymru yn cynnwys partneriaid ar draws Gogledd Cymru sydd i gyd yn rhannu’r un weledigaeth: Gogledd Cymru iachach, hapusach.

GOGLEDD CYMRU IACHACH A HAPUSACH

PA RÔL YDY CHI'N CHWARAE?

Dod o hyd i weithgaredd
CEFNOGAETH I'CH CLWB
Cymryd Rhan