Cronfa Arloesi Actif
>
Cefnogaeth

CEFNOGI

Helpu clybiau a darparwyr gweithgareddau lle maent ei angen fwyaf, fel y gallant ganolbwyntio ar cefnogi eu cymunedau.

Darllenwch ymlaen isod neu ewch i Chwaraeon Cymru am adnoddau a chefnogaeth clwb defnyddiol.

SYMUDWCH GYDA FFRINDIAU. SYMUDWCH GYDA FFRINDIAU. SYMUDWCH GYDA FFRINDIAU. SYMUDWCH GYDA FFRINDIAU.

SYMUDWCH GYDA FFRINDIAU. SYMUDWCH GYDA FFRINDIAU. SYMUDWCH GYDA FFRINDIAU. SYMUDWCH GYDA FFRINDIAU.

Gall Actif eich cefnogi'n hyblyg

Eich cysylltu â’r arbenigedd cywir

Adnabod cyfleoedd ar gyfer twf

Cynyddu nifer y bobl fyddwch yn eu cyrraedd a’ch cynnwys ar ein gwefan

Helpu i gael mynediad i gyllid

LLE WYT TI?

Dewch o hyd i’r gefnogaeth orau i chi

#KeepingAngelseyActive

Gweithio gyda phob rhan o’r gymuned i ddarparu cyfleoedd i gael cymryd rhan mewn chwaraeon. Maent hefyd yn cynnig cyngor ar gyllid, cyflwyno hyfforddiant chwaraeon, rhaglenni hyfforddi a gweithgareddau.

Cymunedau Actif Sir Ddinbych

Drwy weithio gydag Gogledd Cymru Actif, fe wnaeth Cymunedau Actif, a gafodd ei ailffurfio’n ddiweddar yn Sir Ddinbych, adnabod bwlch yn yr hyn oeddent yn gynnig fel gweithgareddau i blant rhwng 0 a 5 oed.

Crewyd sesiynau cost isel neu am ddim i deuluoedd ifanc mewn lleoliadau fyddai’n llai tebygol o gael eu tarfu gan y tywydd (her fawr yma yng ngogledd Cymru)!

Bu 678 o rieni a phlant yn cymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau mewn sesiynau peilot teithiol dros wyliau’r haf ar draws pedwar lleoliad gwahanol. Drwy adeiladu ar y llwyddiant hwn, cynhaliwyd sesiynau pellach yn ystod y flwyddyn i gefnogi teuluoedd a’u cael yn actif wrth gael hwyl gyda’i gilydd.

ASTUDIAETH
ACHOS

Cwestiynau Cyffredin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

GOGLEDD CYMRU IACHACH A HAPUSACH

PA RÔL YDY CHI'N CHWARAE?

Noddi

Lansio menter

Darparu cit neu offer