Cronfa Arloesi Actif

DOD O HYD I WEITHGAREDD SY'N ADDAS I CHI

**Mae’r holl wybodaeth a ddarperir am glybiau a chyfleoedd i fod yn actif yn cael ei wneud yn ddidwyll. Rhowch wybod i ni am eich profiadau.

Nid ydym yn gwneud unrhyw gynrychiolaeth na gwarant o unrhyw fath, yn benodol nac yn oblygedig, ynghylch cywirdeb, digonolrwydd, dilysrwydd, dibynadwyedd, argaeledd neu gyflawnrwydd unrhyw wybodaeth.

Categori
Categori
Ardal
Ardal

Conwy Disabled Archery

It brings together people with disabilities, their families and carers in an active sporting environ
nicknwfa@gmail.com

Ysgol Nofio Fins

Nofio
07828 837325
gwersi@finsswimschool.co.uk

Dŵr gwyn yn weithredol

gweithgaredd awyr agored
01978 860763
enquiries@whitewateractive.co.uk

Verve Iechyd

Campfa ffitrwydd/hyfforddiant personol
07507 460779

Clwb Pêl-droed Llanelwy

Pêl-droed
07867640398
aelygarth@gmail.com

Clwb Bowlio Trefnant

Bowlio
01745 730278

Clwb Tenis Bwrdd y Drindod

Tenis Bwrdd
07502544688
david.trinitytt@gmail.com

TNR Awyr Agored

Rafftio dŵr gwyn / cerdded gore / canŵio / byw yn y gwyllt / dringo creigiau
01978 860700
hello@tnroutdoors.co.uk

VC Clwb Beicio Melyd

Beicio
07768377515
gmarkallen13@gmail.com

Crefft Ymladd Rhyfelwyr Tribal

Crefft Ymladd
07875 172236

Caer Ymladd Simon Morrell

Paffio
07484 331572
info@simonmorrell.com

Clwb Pêl-droed Tref Rhuthun

Pêl-droed
01824 707747
sk@spkell.co.uk