Cronfa Arloesi Actif
>
Cydweithrediad Corfforaethol

Cael effaith gwirioneddol ar bobl a chymunedau Gogledd Cymru

Dewch i ni gydweithio i greu rhywbeth arbennig…

Mae ein partneriaeth yn tyfu'n barhaus

Actif yw’r llais ar y cyd i adeiladu Gogledd Cymru hapusach a iachach, drwy gawl pawb yn actif beth bynnag yw eu cefndir neu lle maent yn byw.

Mae cydweithio gyda ni yn ei wneud yn syml i chi roi rhywbeth yn ôl a chreu effaith gadarnhaol, heb angen cysylltu â nifer o bartneriaid eich hun. Un pwynt cyswllt fel y gallwch ganolbwyntio eich amser a’ch egni ar yr hyn sy’n bwysig: cael mwy o bobl yn actif.

A ydych eisiau gweithio gyda chwsmeriaid ar lefel leol

Anghofiwch am nawdd ac ymgyrchoedd generig, mae ein cydweithrediad corfforaethol yn eich galluogi i gyrraedd a chyflawni effaith i grwpiau a phobl benodol yng ngogledd Cymru. Mae hyn yn eich galluogi i gael mwy o ymyraethau ystyrlon, wedi’u personoli sy’n ffitio i’ch mentrau presennol.

GOGLEDD CYMRU IACHACH A HAPUSACH

PA RÔL YDYCH CHI'N CHWARAE?

Noddi

Lansio menter

Darparu cit neu offer