Cronfa Arloesi Actif
>
Ein Tîm

Y TEULU ACTIF

Mae gennym dim uchelgeisiol o staff craidd sy’n angerddol am gefnogi partneriaid i gael pawb yn fwy actif yng ngogledd Cymru.

Dewch i gwrdd y tim neu cysylltwch i gael sgwrs.

EIN BWRDD

EIN TÎM

Manon Rees O'Brien

Cyfarwyddwr Rhanbarthol

Mike Parry

Rheolwr Rhaglen a Pherthynas

Einir Rhian Davies

Swyddog Cefnogi Partneriaeth

EIN PARTNERIAID

Ni allwn wneud hyn ar ein pennau ein hunain felly rydym wedi ffurfio partneriaeth â rhai sefydliadau anhygoel ledled Gogledd Cymru.